Запрос договора

Публічная оферта

1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Терміни і поняття, що містяться у Публічній оферті вживаються у наступному значенні:

Продавець — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЦ УКРАЇНА», Код ЄДРПОУ 32424255, індивідуальний податковий номер — 324242526573, місцезнаходженням за адресою: 04655, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А.
Сайт – веб-сайт інтернет — магазину, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://watsons.ua/, включаючи всі його веб — сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець.
Товар – товари, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.
Публічна оферта — спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця, що стосується укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених Продавцем умовах.
Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.
Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
Акцепт – вчинення Користувачем дії, що спрямована на прийняття умов цієї Публічної оферти.
Покупець — будь-яка дієздатна фізична особа, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, котра акцептувала умови Публічної оферти і направила Продавцю Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.
Програма «Watsons Club» — Програма лояльності «Watsons Club», яка є комплексом дій і заходів, що надають учасникові Програми лояльності можливість одержувати й використовувати бали при купівлі товарів у місцях проведення програми, в тому числі при замовленні Товарів за допомогою Сайту.
Картка «Watsons Club» – пластикова картка, яка видається учасникові на умовах Програми лояльності «Watsons Club», та яка має унікальний у рамках Програми «Watsons Club» номер, необхідний для ідентифікації учасника Програми «Watsons Club».
Логін доступу на Сайт – персональна адреса електронної пошти Користувача, яка використовується ним для входу на Сайт та здійснення ідентифікації в інформаційній системі Сайту.
Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних даних. Для проведення Реєстрації на Сайті необхідно вказати Реєстрація може також проводитись шляхом авторизації за допомогою власного профілю користувача у соціальних мережах Vkontakte та Facebook.
За бажанням, Користувач також може зареєструватись в якості учасника Програми «Watsons Club», вказавши для цього необхідні персональні дані у відповідній формі на Сайті.
Власний кабінет Покупця – сторінка Сайту, що містить інформацію про кількість балів на рахунку Покупця на його картці «Watsons Club», історію зроблених Замовлень на Сайті та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Власний кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, об’єм якої визначається Продавцем самостійно.
Гаряча лінія – один з засобів інформаційної підтримки Користувачів та Покупців. Номер телефону Гарячої лінії: 0-800-300-333. Всі дзвінки за вказаним номером у межах України є безкоштовними.
Сертифікат «Watsons» – пластикова картка, номінал якої відповідає грошовому еквіваленту, вказаному на картці. Одноразово активується за унікальним номером тільки в одному місці купівлі-продажу та діє в мережі магазинів та аптек під знаком для товарів і послуг «Watsons» та на Сайті. Не є платіжним засобом або платіжним документом.

1.2. Загальні положення.

1.2.1. Публічна оферта є пропозицією Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить всі істотні умови щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених нижче умовах.
1.2.2. Акцептом Користувач засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.
Моментом Акцепту є проставлення Користувачем на сторінці завершення Замовлення позначки «Згоден з умовами публічної оферти» та направлення Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту.
При здійсненні Замовлення за телефоном Гарячої лінії Акцептом вважається однозначно виражений намір Користувача здійснити купівлю обраних ним на Сайті Товарів.
1.2.3. Електронний договір купівлі-продажу Товарів вважається укладеним з моменту одержання Продавцем оформленого Користувачем Замовлення з обраними Товарами.
Факт одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем на адресу електронної пошти, вказану ним при Реєстрації, електронного листа від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення.

2. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ.

2.1. Відповідно до умов, що містяться в Публічній оферті, Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту або за телефоном Гарячої лінії, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.
2.2. Умовами Публічної оферти також регулюються, в тому числі, але не виключно:

  • порядок використання Сайту, вибору Користувачами Товарів та оформлення Замовлень;
  • обробка Замовлень Продавцем та здійснення доставки Покупцеві;
  • умови та порядок оплати Покупцем вартості Замовлень;
  • будь-які інші умови та положення, що визначаються Продавцем на власний розсуд.

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

3.1. Користувач самостійно оформлює Замовлення на веб — сторінках Сайту шляхом додавання обраних ним Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «У кошик», або зробивши Замовлення за номером телефону Гарячої лінії, що вказаний в розділі «Зв’яжіться з нами» Сайту.
3.2. Завершення оформлення та направлення Замовлення Покупцю здійснюється натисканням кнопки «Завершити» на веб – сторінці завершення Замовлення.
3.3. Внесення змін у підтверджене Продавцем Замовлення можливе протягом 15 хвилин з моменту направлення Замовлення Продавцю. В усіх інших випадках, внесення змін до Замовлення, що підтверджене Продавцем не допускається. Для внесення змін необхідно скасувати попереднє Замовлення та оформити нове.
3.4. В рамках одного Замовлення Користувач може обрати не більше 5 (п’яти) одиниць кожного з Товарів.
3.5. При здійсненні Замовлення за телефоном Гарячої лінії, для Покупців існують певні обмеження, а саме:
При здійсненні покупки, Покупець не може використовувати власну Картку «Watsons Club», отже, не допускається використання балів Покупця з рахунку «Watsons Club» для здійснення такої покупки, та відповідно, бали на вартість покупки також не нараховуються.
Додатково, Покупець не може скористатися власними особливими пропозиціями учасника Програми «Watsons Club».

4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ОПЛАТИ.

4.1. Ціна кожного Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на відповідній сторінці Сайту.
4.1. Ціна кожного Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на відповідній сторінці Сайту.
4.2. Вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від вартості Замовлення. До вартості Замовлення застосовуються відповідні розміри економій (в разі їх наявності).
4.3. Сплата за Товари здійснюється Покупцем в сумі, що відповідає загальній вартості Замовлення, вказаній на веб – сторінці завершення Замовлення, з врахуванням розміру всіх економій.
4.4. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товарів.
4.5. Покупець може оплатити вартість Замовлення наступними способами:
4.5.1. Власною платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем.
Оплата платіжною карткою можлива, якщо це передбачено функціоналом Сайту на момент оформлення Замовлення;
4.5.2. Сертифікатом «Watsons» в момент здійснення Замовлення на Сайті;
4.5.3. Кур’єру, безпосередньо в момент отримання Замовлення.
4.6. Максимальна вартість одного замовлення для фізичних осіб має становити не більше 14 999 грн. (чотирнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень), з ПДВ, після урахування всіх економій та з додаванням вартості доставки.
4.7. Продавець вправі надавати знижки на Товари та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів, інших економій, порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку, з дотриманням положень чинного законодавства.
4.8. Про умови та способи оплати вартості Замовлення можна також дізнатись у відповідному розділі Сайту за посиланням: www.watsons.ua/delivery_and_payment www.watsons.ua/delivery_and_payment. Інформація, розміщена за вказаним посиланням є невід’ємною частиною Публічної оферти.

5. УМОВИ ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ.

5.1. Доставка Замовлення Покупцю здійснюється у день та часовий проміжок, обраний Покупцем самостійно при оформленні Замовлення.
5.2. Продавець залишає за собою право змінити час та дату доставки, попередньо узгодивши їх із Покупцем.
5.3. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – «Компанії-перевізники»), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників.
З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.
5.4. Факт отримання Замовлення з обраними Товарами та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товарно — транспортній/експрес накладній, та/або у видатковій накладній в момент отримання Замовлення.
5.5. Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем в Замовленні, в комплектності згідно з Замовленням, в належному (робочому) стані і якості.
5.6. При здійсненні доставки, час перебування кур’єра за адресою доставки, визначеною в Замовленні, обмежений 15 хвилинами.
5.7. Затримки в доставці можливі за невизначених обставин, що виникають за умов, які знаходяться за межами впливу Продавця та/або Компанії-перевізника.
5.8. Під час доставки, Замовлення вручається Покупцеві або третій особі ,що зазначена в Замовленні в якості одержувача (далі і Покупець, і третя особа іменуються — «Одержувач» ).
5.9. У випадку неможливості отримання Замовлення Одержувачем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер відправлення, ПІБ Одержувача), а також оплатити вартість Замовлення в повному обсязі або надати документ, що засвідчує його оплату.
5.10. У разі відсутності Одержувача за адресою доставки, вказаної Покупцем Замовленні, або відмови Одержувача від отримання Товарів з необґрунтованих причин, Товари повертаються Продавцю.
5.11. При відмові Покупця від отримання Товарів з необґрунтованих причин Покупець повинен оплатити вартість наданої послуги з доставки Замовлення, у разі, якщо вартість доставки входить до загальної вартості Замовлення.
5.12. Про умови та способи доставки Замовлення можна також дізнатись у відповідному розділі за посиланням: www.watsons.ua/delivery_and_payment www.watsons.ua/delivery_and_payment. Інформація, розміщена за вказаним посиланням є невід’ємною частиною Публічної оферти
5.13. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення (документи, що вказані в п.5.4. Публічної оферти).
5.14. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Замовлень, Користувач/Покупець може з’ясувати за контактними даними Продавця в розділі «Зв’яжіться з нами» зручним для Користувача/Покупця способом.

6. ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ.

6.1. При отриманні Товарів від кур’єра Компанії-перевізника або Продавця, Одержувач зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.
6.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Одержувач зобов’язаний зафіксувати його у складеному Акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Після підписання Акту про виявлені недоліки, Товари повертаються особі, що здійснила доставку Замовлення.
6.3. Повернення Товару можна також здійснити у будь-якому магазині Watsons, надавши працівнику магазину видаткову накладну, що свідчить про покупку даного товару за допомогою Сайту та правильно заповнивши заяву на повернення товару.
6.4. Не підлягають поверненню Товари, перелік яких визначено у Додатку №3 Постанови Кабінету міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»».

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

7.1. До обов’язків Продавця належить:
7.1.1. Після здійснення Продавцем підтвердження Замовлення (п.1.2.3. Публічної оферти), виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;
7.1.2. Передати / доставити Покупцю Товари згідно з оформленим Замовленням та на умовах Публічної оферти;
7.1.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування на власному складі та підготовки до доставки;
7.1.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу відповідно до Політики конфіденційності Продавця, що розміщена на Сайті;
7.1.5. Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.
7.2. Продавець має право:
7.2.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Покупцем умов Публічної оферти;
7.2.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Продавцем Замовлення залишається незмінною;
7.2.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації (або дзвінком оператора Call- центру Продавця);
7.2.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
7.2.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Покупцем та/або третіми особами. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця;
7.2.6. Організовувати доставку Замовлень Покупцям, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.
7.3. До обов’язків Користувача/Покупця належить:
7.3.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями; Ознайомитись з усіма умовами та положеннями Політики конфіденційності;
7.3.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення Продавцю;
7.3.3. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;
7.3.4. Надати Продавцеві повну інформацію, що потрібна для здійснення доставки Замовлення. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.
7.3.5. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.
7.3.6. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.
7.4. Користувач/Покупець має право:
7.4.1. Обрати Товари, оформити та направити Замовлення на відповідній сторінці Сайту;
7.4.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;
7.4.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.

8. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ.

8.1. При здійсненні Замовлення через Сайт, Користувач має зареєструватись і отримати логін і пароль доступу у Власний кабінет Покупця на Сайті. Для цього необхідно натиснути кнопку Реєстрація та пройти процедуру реєстрації. Для використання власної картки Watsons Club, Користувач повинен зареєструвати її номер при Реєстрації або згодом у розділі «Мій кабінет» Сайту.
8.2. Покупець може зареєструвати власну адресу електронної пошти на Сайті тільки один раз.
Зареєстровану адресу електронної пошти можна змінити у розділі «Мій кабінет» Сайту. Для користування новою адресою потрібно пройти процедуру активації – натиснути на відповідну кнопку у електронному листі, що прийшов на змінену адресу електронної пошти.
На одну адресу електронної пошти можна зареєструвати тільки одну картку Watsons Club.
8.3. Для забезпечення безпеки користування Сайтом, пароль Користувача обов’язково має містити не менше 8 символів: великі і малі літери та цифри. В разі ігнорування Користувачем цього пункту, Продавець не несе відповідальності за забезпечення безпеки інформації Користувача.
8.4. Покупець повинен змінювати пароль до Власного кабінету Покупця кожні 90 календарних днів. Пароль можна змінити у розділі «Мій кабінет» Сайту.
8.5. У разі не вірного введення паролю 5 разів підряд, доступ на Сайт для Користувача блокується на 15 хвилин.
8.6. Відновити втрачений пароль Покупець може натиснувши кнопку «Забув пароль» у розділі «Увійти» Сайту.

9. ПРОГРАМА «WATSONS CLUB».

9.1. Всі умови Програми лояльності «Watsons Club», вказані у Правилах програми лояльності «Watsons Club» (лінк на www.watsons.ua/official_rules), розповсюджуються в тому числі на всі покупки, що здійснюються з використанням Картки «Watsons Club» за допомогою Сайту.
9.2. Крім того, при здійсненні Замовлення за допомогою Сайту діють особливі умови нарахування і списання балів з рахунку учасника Програми лояльності «Watsons Club», викладені нижче:

  • На вартість доставки Замовлення бали не нараховуються, бали нараховуються виключно на вартість Замовлення, без урахування послуг з доставки;
  • Використати бали можна виключно на Замовлення Товарів, бали не використовуються при визначенні вартості послуг з доставки;
  • Бали за Замовлення зараховуються в момент доставки Замовлення;
  • Бали за покупку на Сайті списуються з Картки «Watsons Club» одразу ж після використання у якості економії при здійсненні Замовлення на Сайті.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

10.1. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
10.2. Будь-яка скарга або претензія Покупця, що може виникнути, що оформлена в письмовій формі, буде розглянута Продавцем. Продавцем також будуть прийняті необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Покупця, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою, відповідно до законодавства України.
10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за укладеним електронним договором купівлі-продажу, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.
11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом (Торгово-промисловою палатою України), розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

12. ІНШІ УМОВИ.

12.1. Фотографії, що містяться на сторінках Товару є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації що до Товару Користувач повинен звернутися на Гарячу лінію.
12.2. До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.
12.3. Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов на Гарячій лінії, з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувачів / Покупців про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись Продавцем для реалізації Продавцем своїх прав та законних інтересів а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що Користувач / Продавець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з представником Продавця після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.

13. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

13.1. Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності Продавця.
Дата опублікування: 27 квітня 2016 року.

Хочете завжди бути в курсі
нових тендерів від
WATSONs

Подписаться на рассылку