Запрос договора

Тендерные процедуры

 • Види тендерів

  Відкритий тендер — тендер, в якому можуть взяти участь всі бажаючі отримати замовлення на поставку матеріалів / товарів або послуг / робіт, юридичні та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності. При проведенні відкритого тендера запрошення взяти в ньому участь звернено до всіх бажаючих.

  Закритий тендер– тендер, в якому можуть взяти участь тільки особи, спеціально запрошені для цієї мети Організатором. Тендер визначається закритим тільки у виняткових випадках і за рішенням Тендерного комітету. На засіданні Тендерного комітету Замовник зобов’язаний довести необхідність проведення саме цього виду тендера. Лише після позитивного рішення Тендерного комітету потенційним постачальникам розсилаються запрошення до участі в тендері. Право участі надається тільки тим організаціям, які мають достатньо можливостей, щоб здійснити весь обсяг пропонованих замовником робіт, послуг або поставок матеріалів / товарів.

  подробнее

  Право на участь в тендері

  Право на участь в тендері мають Претенденти:

  • які за час роботи з Замовником зарекомендували себе як «Надійні» або своєчасно виконували умови договору поставки / підряду, а також нові Претенденти, які мають необхідні ресурси, досвід діяльності та надали докази (при необхідності), що свідчать про наявність необхідних ресурсів, компетентності і досвіду, відповідають вимогам тендеру.
  подробнее
 • Політика конфіденційності

  ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» зобов’язується дотримуватися політики нерозголошення при обробці інформації, отриманої від Постачальників, а саме:

  • відомості, які містять комерційну інформацію;
  • персональні дані Постачальника.
  подробнее

  Прийом комерційних пропозицій

  Комерційні пропозиції приймаються на електронну адресу, вказану в Тендерній документації до кожного тендеру.

  подробнее

Інформація щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій не повідомляються особам, які офіційно не мають відношення до процедури оцінки. Члени Тендерного комітету несуть відповідальність за розголошення цієї інформації.
Тендерний комітет не повинен мотивувати свій вибір перед учасниками тендеру.
Тендерний комітет не приймає претензій учасників тендеру і не несе майнової чи іншої юридичної відповідальності перед ними при оголошенні тендера, що не відбувся або мав негативний результат.

Якщо Замовник або члени Тендерного комітету підтримують тісні особисті відносини або є близькими родичами будь-якого запрошеного учасника тендера, вони повинні оголосити про можливість виникнення конфлікту інтересів директору фінансового департаменту до оголошення тендерних пропозицій з метою прийняття рішення про те, чи можуть такі особи брати участь в процедурі оцінки та відборі постачальників.

Керівник тендерної групи / секретар Тендерного комітету ініціює проведення засідання Тендерного комітету щодо визначення переможця тендера.
Під час проведення засідання, секретар Тендерного комітету оголошує найменування учасників, їх пропозиції, згідно даних, внесених до порівняльної таблиці.
Переможцем тендеру визнається Претендент, який запропонував найменшу ціну і набрав високий бал за системою оцінювання.
У разі вибору цінової пропозиції ні з мінімальною ціною або вибору не того постачальника продукції / послуг порівнянної якості, який набрав максимальну кількість балів, рішення повинно бути обгрунтовано, а підстави для його прийняття повинні бути відображені документально і затверджені з боку генерального директора (при закупівлях понад 1 695 000 грн.) і директора фінансового департаменту (або Керівника Відділу Групи, в разі здійснення закупівель Відділами Групи).

— своєчасне формування товарного плану на закупівлю матеріалів і послуг на плановий період і коригувань до нього відповідно до вимог «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг для НЕ торгових цілей в OOO« ДЦ Україна »;
— своєчасна підготовка тендерної документації до тендеру, згідно з графіком проведення тендерів;

— відповідальність за відбір постачальників / підрядників по кваліфікації, якістю та технічними характеристиками матеріалів / товарів і послуг / робіт, іншим вимогам, пов’язаних з визначенням відповідності матеріалів, що поставляються / товарів або виконуваних послуг / робіт потребам Замовника;

— відповідальність за своєчасне підписання договору за умовами і в терміни, передбачені п.6.

Процедура тендерних закупівель має на увазі різні форми торгів: відкриті і закриті, електронні, запит комерційних пропозицій, перевірки рівня кваліфікації учасників, закупівлю у єдиного постачальника. Всі вони проводяться в рамках чинного законодавства. Юридичну відповідальність за вибір і проведення тендерних процедур несе Тендерний комітет компанії-ініціатора торгів.

Всі тендерні процедури мають свій регламент, тобто базові та відмінні риси, які прописуються в положенні тендера. При подачі заявки на участь представники кожної організації зобов’язані уважно ознайомитися з цим переліком. Подальший розвиток подій передбачає дію постачальників в рамках зазначених вимог.

У компанії Watsons, тендерні процедури проводяться регулярно, з дотриманням всіх норм, а значить:

 • Ви застраховані від розголошення внутрішньої інформації та будь-яких неправомірних дій з боку учасників і організаторів тендера.
 • Тендерний комітет залишає за собою право не пояснювати свій вибір, але одночасно гарантує неупереджене виконання своїх обов’язків.
 • З організацією, визнаною переможцем тендеру, в 20-денний термін укладається договір на надання послуг або постачання товарів.
 • Може і повинен вибиратися другий переможець, угода з яким вступає в дію, якщо перший переможець відмовився виконувати умови договору.

Укладання договору поставки / підряду

Договір поставки / підряду укладається з переможцем тендера протягом 20-ти робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання Тендерного комітету з вибору переможця тендера.
Якщо переможець тендеру відмовився від підписання договору поставки / підряду, цей Претендент вважається Замовником недобросовісним і вноситься в список «Ненадійні» Постачальники / Підрядники.
У цьому випадку договір поставки / підряду підписується з Постачальником / підрядником, який, згідно з Протоколом, визначено, як другий (резервний) переможець.
Замовникам дозволено укладати договори на фіксований період з можливістю продовження на інший заздалегідь визначений період, наприклад: 2 роки + 1 рік, на тих же умовах і подальші торги / запит цінових пропозицій не є обов’язковими до початку опціонного періоду, якщо умови контракту залишаються незмінними. Однак передбачається, що Замовники будуть повторно аналізувати ринкові умови і нададуть достатню час для проведення повторного тендеру, щоб до початку опціонного періоду була можливість для економії коштів і / або підвищення рівня обслуговування.

За погодженням з генеральним директором Компанії, Замовникам дозволено укладати договори субпідрядниками для надання послуг / поставки продукції. При цьому, Замовник повинен забезпечувати виконання постачальниками положень цієї Політики, зокрема, вимог щодо цінових пропозицій / участі в тендерах, а витрати, що нараховуються Замовнику, відповідають сумам, фактично зазначеним в рахунках, виставлених такими субпідрядниками.

Скачать документацию

Хочете завжди бути в курсі
нових тендерів від
WATSONs

Подписаться на рассылку